ScanEstate – fastighetsrådgivning

Om ScanEstate

ScanEstate har sedan 1989 verkat som rådgivare till kunder, företrädesvis i samband med deras köp eller försäljning av fastigheter eller fastighetsbolag.

 

Våra kunder är privata investerare, bolag och institutioner.

 

ScanEstate genomför även ombildningar till bostadsrättsföreningar, där vi företräder fastighetsägaren.

 

Vi har ombildat mer än 500 000 kvm till bostadsrättsföreningar, framför allt i Stockholm och Malmö regionen.

 

Under senaste åren har vi varit rådgivare till bl.a. : Alecta, Nordea/Aberdeen, Akelius, Svensk Handel och Henry Ståhl Fastigheter vid deras respektive försäljningar av fastigheter, till en volym om 2 000 Mkr.

 

I ett av de största ombildningsprojekten i Sverige, företrädde vi fastighetsägaren Akelius i deras försäljning av Roslags-Näsby Centrum, 24 000 kvm, till Brf.

Fastighetsanalysen - en grundsten hos ScanEstate

Varje fastighet är unik. Säljaren kan se fastigheten på ett sätt. Köparen på ett annat.
Olika vinklar ger olika perspektiv och affärsmöjligheterna är inte alltid uppenbara vid första anblicken.

 

En unik fastighet kräver en riktig analys. Fastig-hetsanalysen tillsammans med försäljningsmetodiken är grundstenar i ScanEstate´s arbete. Dessa synliggör möjligheterna och ger en bra förhandlingsposition.

ScanEstate samarbetar med olika specialister

ScanEstate består av Lars Leirup, civilingenjör & civilekonom samt Erik Leiman, civilekonom.

 

För att tillgodose kundernas behov har vi ett väl utvecklat samarbete med olika specialister – som t.ex. arkitekter, byggare, advokater, skattejurister, uthyrare, förvaltare och fastig-hetsvärderare.

 

Detta innebär att vår roll som rådgivare stärkts.

ScanEstate - erfarenhet och kompetens

Vi har skaffat oss en bred erfarenhet och kompetens genom vår roll som rådgivare i olika typer av affärer åt våra kunder. Och det har vi gjort sedan 1989. Vårt arbetssätt har visat sig framgångsrikt.

 

En förklaring är ScanEstate´s förmåga att skapa bra affärer för sina kunder. Det har sin grund i arbetsmetodiken. Vi är kända för att vara noggranna och kunniga när vi analyserar marknaden. Likaså vid analys av fastigheten eller bolaget för att därmed ge stöd för dess värde.

Uppdragsbeskrivningar

Försäljningsrådgivning

Vi har sedan starten 1989 agerat fastighetsrådgivare till privata investerare, bolag och institutioner, företrädesvis i samband med förvärv eller försäljning av fastigheter

Bostadsrättsombildningar

På 1990-talet tog en ny verksamhet fart. Vi började då att bistå våra uppdragsgivare med att ombilda sina bostadsfastigheter till bostadsrätter.

Förvärvsrådgivning

Några av våra uppdragsgivare ger oss köpuppdrag. Det innebär att vi systematiskt söker upp affärsmöjligheter utifrån deras önskningar och behov.

Referenser - Här är ett urval av våra kunder

Aberdeen

Akelius

Alandiabolagen

Alecta

AP Fastigheter

Diligentia

Folksam

Heimstaden

Henry Ståhl Fastigheter AB

Hufvudstaden

L E Lundberg

Malmö Kommunala Bostäder

Nordea Livförsäkring i Sverige AB

Stena Fastigheter

Stockholmshem

Sundvalls Byggnads AB

Svensk Handel

Svenska Metallindustriarbetarförbundet

Sveriges Köpmannaförbunds Pensionskassa

Ett urval av våra sålda objekt

ScanEstate´s medarbetare

Lars Leirup

civilingenjör och civilekonom

 

Mob 070 - 768 98 50

leirup@scanestate.se

Erik Leiman

Civilekonom

 

Mob 070 - 753 21 95

leiman@scanestate.se

KONTAKT

ScanEstate Stockholm

Artillerigatan 42

 114 45 Stockholm

 

E-post: info@scanestate.se

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.