Powered by: Bo Bunge Copy & Byggweb
 
Nästa sida:

ScanEstate – fastighetsrådgivning


ScanEstate har sedan 1989 verkat som rådgivare till kunder, företrädesvis i samband med deras köp eller försäljning av fastigheter eller fastighetsbolag.

Våra kunder är privata investerare, bolag och institutioner.

ScanEstate genomför även ombildningar till bostadsrättsföreningar, där vi företräder fastighetsägaren.

Vi har ombildat mer än 500 000 kvm till bostadsrättsföreningar, framför allt i Stockholm och Malmö regionen.

Under senaste åren har vi varit rådgivare till bl.a. : Alecta, Nordea/Aberdeen, Akelius, Svensk Handel och Henry Ståhl Fastigheter vid deras respektive försäljningar av fastigheter, till en volym om 2 000 Mkr.

I ett av de största ombildningsprojekten i Sverige, företrädde vi fastighetsägaren Akelius i deras försäljning av Roslags-Näsby Centrum, 24 000 kvm, till Brf.


ScanEstate Stockholm, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, Tel 08-736 08 75, Fax 08-736 08 76
ScanEstate Malmö, Box 16031, Carlsgatan 12A, 200 25 Malmö, Tel 040-49 01 07, Fax 040-59 88 33